Karin Westerink Coaching en Training

Verlies binnenstebuiten


Theorie over en ervaring met rouw en verlies van zicht.

Met blogs geschreven door een ervaringsdeskundige en een professional.

Auteurs:

Karin Westerink

Anke de Jong-Koelé

ISBN 9789491838651

Boek: € 23.70 per stuk (incl. 6% BTW)
E-Boek € 20.65 per stuk (incl.21% BTW)

Het boek is hier te bestellen.

 

Inhoud van de theoretische hoofdstukken:


De blogs zijn gegroepeerd rondom een deelthema van rouw en verlies. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met tips voor de zorgprofessional.

 

Hoofdstuk 1 - Rouwsluiers
Hierin belichten we veel voorkomende opvattingen over rouw en verlies. Deze zogenaamde rouwsluiers kunnen belemmerend werken voor een verwerkingsproces. Veel goed bedoelde adviezen of troostend bedoelde woorden kunnen een averechts effect hebben.

 

Hoofdstuk 2 - De slinger van verlies
Dit hoofdstuk beschrijft de meest actuele visie op het verliesverwerkingsproces.

 

Hoofdstuk 3 - Coping
Hoe mensen omgaan met rouw en verlies komt aan de orde in dit Hoofdstuk. Zowel de rouwende zelf, diens omgeving, als de professional hebben strategieën om het gevoel van pijn en onmacht behapbaar te houden. Deze strategieën kunnen het verwerken ondersteunen, maar ze kunnen ook het herstel bemoeilijken.

 

Hoofdstuk 4 - Handreiking voor de professional
Hier bieden we de professional een handreiking voor de manier waarop deze het contact met cliënten die in een verwerkingsproces zitten kan aangaan.